Loading

Biokovo – planinski masiv, koji se nalazi u središnjem dijelu dalmatinske obale, s dužinom od 36 km i širine 9,5 km.

Najveći i najviši masiv u Dalmaciji, a Velebit uz jednu od dva dijela Dinarida do mora. U sjeverozapadnoj dolini potpunog magarca i rijeke Cetine, a na jugoistoku do postizanja Baćin, pored ušća Neretve.

Biokovo je osnovana krede (prije 65 milijuna godina), afričke tektonske ploče sudara s europskim. Kao dio masiva Dynarskiego čine ga uglavnom eocena naslage mezozojske starosti i sedimentne stijene. Od mora Biokova karakteriziraju vrlo strmim i golim vapnenačkim zidovima, pod kojima se nalazi uski primorski pojas.

 

Izvor: wikipedia.org